Sitemize Hoşgeldiniz. Sağlıklı yaşam ile kendinizi aşın

Home

Dilediğiniz zaman dilediğiniz saatlerde ulaşabileceğiniz telefon numarası

Meydankavağı Mah. 1565 Sok. H. Güney Apt. No:10/B Muratpaşa/ANTALYA

Ürün hakkında her yorumları görebilirsiniz

BİO-COV Bir Önleyicidir.

Amaç virüse yakalanmadan hayatımızı sürdürmektir.

Bio-cov un etki mekanizmasına immunovirolojik yönden bakıldığında yukarıda gözlemlerin bilimsel desteği dahada iyi anlaşılacaktır.

Bio-cov

NUTRITION MODULATIF SUPPORT FAYDA MEKANİZMLARI:

 1. Mukoza epitellerine, virus ve bakterilerin reseptör ligand biokimyasal nonkovalen bağ gücünü azaltır (immunochemical effect to microorganism).
 2. Tüm gastro intestinal Mukozal sıvısının ph derecesini 8 değerinin üzerine çıkarır (physiological effect to microorganism). Bu da Virüsün hücrelere aderansının farklı bir mekanizma ile engellenmesidir. Böylece virüs, immünopatolojik etkisini başlatamaz.
 3. Bu ekstre bizim normal mukozaepitel ve fibroblast gibi periferik innate immun responsiv hücreleri, alfa interferon sekresyonunu arttırılması yönünde module eder (interferon effect to microorganisms: direct and indirect) the .Bu da antiviral immün sistem gücün artması demektir.
 4. Ayrıca bu iyonik-extre, vücudun günlük anyon ve katyon eksikliğini gidererek bir baska non-selfe karşı immün cevabı modüle ederek etkili bir antiviral desteği saglamakltadır. Dolayısı ile Antiviral, Antibakteriyel, Antifungal ve Antiparaziter etkinlikte potent bir İMMÜNOHOMEOSTATİK (Prevention of Excessive Cytokine Production: cytokine storm) stabilizatördür.
 5. Koagülasyon-kinin mekanizmasını bozduğu için makro ve mikro pıhtı riskini arttıracağı için vakalardaki yüksek D-Dimer düzeylerini ve sporadik vakalardaki hızla kötüleşme ve ölüm sürecini açıklayabilir.bio-cov Modulatif enflamasyonu azaltacağından anti koagulan etki ye yardımcı olur ve ayrıca eritrositlerin virüs tarafından işgaline, diğer hücrelerde interferon üretimi stimüle ederk engel olur. Dolayısı ile bio-cov kullanan hastalarda,hemoglobin’in

1- Beta zincirininin porfirinlerinin bağlanarak demir molekülünün plazmadaki yükselişi daha düşük düzeyde olduğu yönünde bulgular gözlemlenmiştir. Böylece serbest kalan demir dolaşıma salınarak

akciğerlere yoğun oksidatif hasar vermesinin engellenmesinin daha anlamlı bir şekilde azaldığı vaka bulguları mevcuttur.

6. bio-cov vücudu hayati mineraller, vitaminler ile besler, vücuttaki protein ve yağ eksikliğini giderdiği için iyi bir besin desteğidir. Fizyolojik olarak eksik olan protein yağ mineral ve vitamin gibi biyomoleküler dengesinde, özellikle gastrointestinal sistem içerisindeki mikrobiyotayı faydalı yönde

besleyerek nöro-endokrine-immün dengesinin (PNEI interactions) kurulmasına yardımcı olur. modulatif enflamasyonu azaltacağından anti koagulan etki ye yardımcı olur ve ayrıca eritrositlerin virüs tarafından işgaline, diğer hücrelerde interferon üretimi stimüle ederk engel olur. Dolayısı ile bio-cov kullanan hastalarda, hemoglobin’in

1- Beta zincirininin porfirinlerinin bağlanarak demir molekülünün plazmadaki yükselişi daha düşük düzeyde olduğu yönünde bulgular gözlemlenmiştir. Böylece serbest kalan demir dolaşıma salınarak akciğerlere yoğun oksidatif hasar vermesinin engellenmesinin daha anlamlı bir şekilde azaldığı vaka bulguları mevcuttur.

BİO-COV’un Faydaları

 • Viral ve bakteriyel akut solunum yolu enfeksiyonları
 • Hastane içi ve dışı pnömoni
 • Nefropati ve diğer böbrek hasarı
 • Viral, bakteriyel ve metabolik karaciğer hasarı
 • Psodomembronozik kolit
 • Görme bozukluğu
 • İmmün yetmezliği durumları
 • Anozmi
 • Tip 1 ve tip 2 diyabet
 • Alzaimer hastalığı
 • Bronşiyal astım